[10 Μάρτη 2020] Ο δάσκαλος

Μολύβια, μαρκαδόρια και ακουαρέλες σε χαρτί με υφή καμβά 22,5 επί 17,7 εκατοστών. Πρωινή άσκηση προσωπογραφίας του ζωγράφου Τάκη Στεφάνου σε καφενείο των Αθηνών