[17 Αυγούστου 2021] Ο γιος μου

Προσωπογραφία του γιου μου Ωρίωνα Γκόμες Θαλασσινού στο σπίτι. Μολύβια, μαρκαδόρια και ακουαρέλες σε χαρτί Α3