[2004-2005] Πατσαβούρ κολάζ

1 μέτρο επί 90 εκατοστά, μικτή τεχνική πάνω σε συνθετικό ξύλο