[2005] Ούγκα Μπούγκα

Τέμπερα σε καμβά, 50 επί 35 εκατοστά.