[2005] Εργοστάσιο

Λάδι σε συνθετικό ξύλο 15 επί 45 εκατοστών