[2006] Προσωπογραφία της Κοκλικό

50 επί 35 εκατοστά, ακρυλικό σε καμβά