[2008] Τοπιογραφία απ’ τον Θηβαϊκό κάμπο

Μολύβι σε χαρτί 30 επί 21 εκατοστών