[25 Οκτώβρη 2018] Áσκηση ιστορικής μνήμης

Áσκηση ελεύθερου σχεδίου (άνευ βελόνας μέτρησης) και καταγραφής των εκθεμάτων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για τους μαθητές και τις μαθήτριες 5ης τάξης των Εκπαιδευτηρίων Παλλάδιο.