[30 Γενάρη 2020] Μούκι

Μολύβια και μαρκαδόρια σε χαρτί 29 επί 20 εκ. Προσωπογραφία της συντρόφου μου Αντωνέτας Κώτση στο σπίτι.