[31 Ιούλη 2022] Δύο σπουδές στην Ντέμπορα

Γραφίτης, μολύβια και μαρκαδόρια σε χαρτί Α2