[20/11/2010 έως 10/1/2011] Αφίσα ατομικής έκθεσης στο Ναύπλιο