[Μετά τη σχολή] Αυτοπροσωπογραφία

55 επί 43 εκατοστά, λαδοπαστέλ σε συνθετικό ξύλο