[Απρίλης 2020] Éνδον

Μικτή τεχνική σε ξύλινη πινακίδα 28,4 επί 25 εκ.