[Αύγουστος 2009] Ζωγραφικό δρώμενο στην κεντρική πλατεία της Θήβας