[2005] Χίπστερ

Λάδι σε συνθετικό ξύλο, 15 επί 80 εκατοστά