[Καλοκαίρι 2004] Καμμένο

Πρώτη απόπειρα στην τεχνική της καταστροφής μέσω πυρπόλησης πίνακα 1,5 επί 1 μέτρου.