[Καλοκαίρι 2006] Προσωπογραφία της Ελένης

50 επί 35 εκατοστά, κάρβουνο σε χαρτί.