[Καλοκαίρι 2006] Ζωγραφική ντόπια ΑΑΑ!

Ατομική έκθεση στη Θήβα (συμβολή Δίρκης και Πελοπίδου) με τίτλο Ζωγραφική ντόπια ΑΑΑ!