[Καλοκαίρι 2008] Άτιτλο

Ακουαρέλα σε χαρτί 31 επί 23 εκατοστά