[Καλοκαίρι 2018] Αστικό τοπίο

55 επί 50 εκατοστά, μικτή τεχνική πάνω σε συνθετικό ξύλο.