[Καλοκαίρι 2022] Εξωτροπία

Μικτά μέσα σε σκληρό χαρτόνι 20,8 επί 14,6 εκ.