[Μάρτης 2022] Αρχιτεκτονικά προβλήματα

Μικτά μέσα σε καμβά 30 επί 20 εκ.