[Μάρτης – Απρίλης 2020] Ζωή μ’ αγέρηδες

1 επί 1 μέτρο, ακρυλικά και μαρκαδόρια πάνω σε καμβά πυκνής πλέξης και ρετάλια από χαρτί