[Οκτώβρης 2020] Διαφυγή – Αμυγδαλή

Μικτές ύλες σε πυκνή και ελαφριά εμπορική πινακίδα, διαστάσεων 42 επί 29,5 εκ. (πάχους 0,5 εκ.)

Έγειρε ελαφρά το κεφάλι πλαγίως για να μη δεχτεί χτύπημα στο σαγόνι κι όρμησε καταπάνω. Έτσι του ’πε η αμυγδαλή του να κάνει κι έτσι έπραξε. Όσο η γέφυρα κατέρρεε ξεχαρβαλωνότανε το κρανίο του. Το πώς διάολο κατάφερε να φορτώσει λίγα συμπράγκαλα στο ιστιοτροχοφόρο και να συνεχίσει ατενίζοντας τον ορίζοντα παραμένει μυστήριο.