[Οκτώβρης 2020] Νυχτερινό

Μαρκαδόροι σε χαρτί 50 επί 34,5 εκ.