[Οκτώβρης – Νοέμβρης 2021] Λέαινα

Μικτά μέσα επί ξύλου κοπής 21,5 επί 31,5 επί 1,8 εκ.