[Τέλη 2019 – Áνοιξη 2020] Αγνωστικό

Μελάνι και μαρκαδόρια σε πεπιεσμένο χαρτί 14,5 επί 14,5 εκ.